ClimaHeating logo

Privacybeleid

Inleiding

ClimaHeating (“ClimaHeating”, “we”, “ons”) erkent en verstaat de noodzaak van de privacy van onze klanten en zal dit respecteren zoals besproken in ons privacybeleid. We zullen duidelijk en transparant zijn over de informatie die we verzamelen en wat we met die informatie zullen doen.

Dit beleid beschrijft het volgende:

 • Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en verwerken in verband met uw relatie met ons als klant en hoe we gegevens opslaan
 • Wat we met deze gegevens doen
 • En hoe we omgaan met uw gegevensbeschermingsrechten

Alle persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt conform de gegevensbescherming. Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee we u kunnen identificeren in functie van onze relatie met u als klant. Deze gegevens worden bewaard op onze server in België.

Van de volgende categorieën verzamelen we informatie:

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Facturatiegeschiedenis en betalingsgegevens
 • Informatie over uw aankopen van producten en services
 • Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, telefoongesprekken en sociale media
 • Informatie over uw gebruik van onze website

 

Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor, waarom en voor hoe lang

 • Facturatie doeleinden: we gebruiken uw gegevens voor ons klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop
 • Tevredenheidsmetingen: we gebruiken uw gegevens om tevredenheidsmetingen uit te voeren met oog op het verbeteren van onze klantenservice
 • Communicatie met u als klant: we gebruiken uw gegevens om informatie te verstrekken waarvan we menen dat het voor u van belang is om de diensten die we u aanbieden te personaliseren
 • Marketing: van tijd tot tijd kunnen we via e-communicatie contact met u opnemen met promoties. U heeft de keuze om u aan te melden of niet langer dergelijke berichten te ontvangen door dit door te geven via de website of via een e-mail te sturen naar info@climaheating.be.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben om dit te doen. De rechtsgrondslag is afhankelijk van de redenen die we hebben verzameld en waarvoor we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken.

We dragen uw privacy hoog in het vaandel en geven uw gegevens nooit door aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming. We gebruiken bovenstaande gegevens enkel om onze diensten te leveren en om u te informeren over deze en aanverwante diensten die we bieden.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat we onze verkoopovereenkomst met u kunnen aangaan.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartijd te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid en de aard van de persoonlijke gegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen.

 

Uw recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens

Volgens de wet (AVG – Algemene verordening gegevensbescherming) heeft u onder bepaalde omstandigheden recht om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we van u hebben. Op deze manier kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, laten corrigeren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U heeft ook het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking heeft aangegeven (zie hieronder).
 • Bezwaar of verzoek beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens als die verwerking berust op een algemeen belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar we uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Verzoek overdracht van uw persoonlijke informatie in een elektronische en gestructureerde vorm aan u of een andere partij. Op deze manier kunt u uw gegevens die we van u hebben in een elektronisch bruikbaar formaat verkrijgen en dit stelt u in staat uw gegevens in dit formaat naar een andere partij te sturen.
 • Toestemming intrekken. In bepaalde omstandigheden waarin u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Zodra we een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen we uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, tenzij we een andere legitieme reden hebben om dit volgens de wet te doen.

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, dient u een e-mail te sturen naar info@climaheating.be.

We moeten specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die geen recht heeft het te ontvangen.

 

Herziening van dit privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden meegedeeld door een publicatie op onze website.

Contact

ClimaHeating
Nieuwe Kaai 11
2300 Turnhout

014 41 38 85

BE 0502.371.413

Openingsuren

Maandag

Gesloten

Dinsdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Woensdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Donderdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Vrijdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Zaterdag

8.30 - 12.30

Zondag

Gesloten

Onze passie in je mailbox

Blijf op de hoogte over onze acties en verdere tips & tricks, schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.