ClimaHeating logo

FAQ - Ventilatie

FAQ - Ventilatie

Isolatie en ventilatie gaan hand in hand. Door de evolutie naar energiezuiniger bouwen en dus ook luchtdichter te bouwen, stijgt het belang van goede ventilatie. De lucht in huis wordt vervuild door ademen, koken, verbranding, huisdieren,... Zonder ventilatie blijft deze vervuilde maar ook vochtige lucht in huis waardoor het leefcomfort in huis wordt verlaagd. Het binnenklimaat in huis is zeer belangrijk voor de gezondheid. Hierdoor is ventileren dan ook wettelijk verplicht voor nieuwbouwwoningen maar ook voor renovaties zijn er specifieke voorschriften.

De richting van luchtcirculatie is in de 4 ventilatiesystemen hetzelfde. Toevoer van verse lucht gebeurt in droge ruimtes (slaapkamers, woonkamer,...), vervolgens gaat deze lucht door onder kieren van deuren of binnenmuurroosters naar de natte ruimtes (badkamer, douche, wc,...). In deze natte ruimtes wordt de lucht dan afgevoerd. De toevoer en afvoer van lucht kan op natuurlijke of mechanische wijze gebeuren, hierin worden de 4 systemen onderscheiden.

Systeem A: natuurlijke toevoer - natuurlijke afvoer

Bij een systeem A gebeurt de luchtcirculatie op een natuurlijke wijze aan de hand van klimatologische drukverschillen. 

Systeem B: mechanische toevoer - natuurlijke afvoer

De afvoer van een systeem B gebeurt op dezelfde wijze als bij een systeem A, maar de toevoer gebeurt mechanisch met behulp van ventilator(en). 

Systeem C: natuurlijke toevoer - mechanische afvoer

Bij een systeem C is het de toevoer die op natuurlijke wijze gebeurt en waarbij de lucht met behulp van ventilator(en) mechanisch wordt afgevoerd. 

Systeem D: mechanische toevoer - mechanische afvoer

De toevoer en afvoer bij een systeem D gebeurt beiden op een mechanische wijze. Het grootste voordeel van een systeem D is warmterecuperatie. De afgevoerde, warme lucht kruist de koude toegevoerde lucht via een warmtewisselaar waardoor de verse lucht al wordt opgewarmd door de afgevoerde lucht (zonder dat de vervuilde lucht vermengd wordt met de verse lucht). Zo beperk je warmteverliezen tot een minimum.

Ja, een ventilatiesysteem staat altijd aan. Dit is belangrijk om het binnenklimaat in huis op peil te houden (Co²).

Een bypass is enkel van toepassing op een ventilatiesysteem D waar er sprake is van warmterecuperatie. Warmterecuperatie houdt in dat de warme lucht die afgevoerd wordt al de verse toegevoerde lucht opwarmt in een warmtewisselaar (zonder dat vervuilde en verse lucht vermengd kan worden). Tijdens zomer(nachten) is het niet aangewezen dat de koelere lucht van buiten opgewarmd wordt door de afgevoerde lucht van binnen. De (zomer)bypass zorgt ervoor dat de luchtstroom van buiten wordt omgeleid zodat de koelere lucht rechtstreeks in de ruimten wordt binnengevoerd. Deze bypass kan ingesteld worden zodat de koeling via het ventilatiesysteem automatisch gebeurt tijdens koelere zomernachten. (= passieve koeling)

Om je ventilatiesysteem optimaal te gebruiken en het binnenklimaat van je woning gezond te houden is het onderhoud van een ventilatiesysteem noodzakelijk. 

Het onderhoud van een systeem D is zeker belangrijk.

Filters

Periodieke reiniging en vervanging van de filters is nodig voor een correcte en gezonde werking van het toestel te garanderen. We adviseren de filters minstens tweemaal per jaar na te kijken en minstens éénmaal per jaar te vervangen. Uiteraard zal je woonomgeving hier een grote rol in spelen. Bijvoorbeeld naast een drukke baan zullen de filters meer te verduren hebben dan in een doodlopende baan zonder verkeer.

Om de filters uit de unit te reinigen gaat men te werk als volgt:

  1. Ontkoppel de unit van zijn elektrische aansluiting
  2. Neem de filters uit de unit
  3. Reinig de filters met een stofzuiger, indien nodig de filters vervangen 
  4. Breng de filters weer in de unit op dezelfde manier als ze oorspronkelijk in de filter zaten

Warmtewisselaar

Gewoonlijk heeft de warmtewisselaar weinig onderhoud nodig. De frequentie van onderhoud hangt af van de mate van de luchtvervuiling alsook het periodiek onderhoud van de filters zelf. We adviseren om  vijf-jaarlijks onderhoud uit te voeren aan de warmtewisselaar. 

Om de warmtewisselaar van de unit te reinigen gaat men te werk als volgt:

  1. Ontkoppel de unit van zijn elektrische aansluiting
  2. Neem de warmtewisselaar uit de unit
  3. Reinig de warmtewisselaar door er water door te laten stromen (gebruik hiervoor géén hogedrukreiniger)
  4. Breng de warmtewisselaar weer in de unit op dezelfde manier zoals het oorspronkelijk in de unit zat

Kanalen - ventielen

Mechanische ventilatiesystemen moeten aan bepaalde ventilatienormen voldoen. Het inregelen van een systeem C en D is nodig om aan deze ventilatienormen te voldoen. Hiervoor wordt er voor gezorgd dat de luchtkwaliteit in huis wordt gewaarborgd. 

Het inregelen van de ventilatie houdt in dat het systeem zo wordt ingesteld dat de hoeveelheid lucht in huis wordt gebalanceerd. Hierbij worden de luchtventielen afgesteld op de voorgeschreven debieten. Bij een ventilatiesysteem D (mechanische toevoer en mechanische afvoer) wordt de hoeveelheid afgevoerde lucht perfect in balans gebracht met de hoeveelheid toegevoerde lucht.

Tijdens het inregelen van de ventilatie wordt de ventilatie-unit op de maximale stand gezet. Hierna wordt met een meettoestel (dat over de toevoer- en afvoerventielen geplaatst wordt) de hoeveelheid lucht gemeten. Door de toevoer- en afvoerventielen verder open of dicht te draaien, wordt het juiste debiet ingesteld.

Indien er periodiek onderhoud/reiniging wordt uitgevoerd aan de ventilatie-unit (filters - warmtewisselaar) is het in principe niet nodig om een verder onderhoud uit te laten voeren aan de ventilatiekanalen. Deze filters zorgen er in eerste instantie voor dat de lucht al gezuiverd wordt voordat deze in de toevoerkanalen terecht komen.

Contact

ClimaHeating
Nieuwe Kaai 11
2300 Turnhout

014 41 38 85

BE 0502.371.413

Openingsuren

Maandag

Gesloten

Dinsdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Woensdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Donderdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Vrijdag

8.30 - 12.00 12.30 - 17.30

Zaterdag

8.30 - 12.30

Zondag

Gesloten

Onze passie in je mailbox

Blijf op de hoogte over onze acties en verdere tips & tricks, schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.